Rizikové kácení stromů Příbram

Telefon

Výsadby stromů a keřů

Provádíme výsadby stromů, výsadby vzrostlých stromů a okrasných keřů. Rostlinný materiál z vlastní produkce a od renomovaných školkařských závodů z ČR a EU.

Mezi okrasné dřeviny řadíme všechny domácí druhy stromů a keřů rostoucích volně v přírodě, ale také druhy introdukované - pocházející z jiných zeměpisných oblastí. Ovocné stromy vysazované v krajině mají dnes především biologický, kulturní a estetický význam. Historicky jsou nedílnou součástí české kulturní krajiny.

K výsadbě lze použít lesnické i zahradnické školkařské výpěstky stromů a keřů. V menším měřítku naleznou uplatnění také odrostky resp. vzrostlé okrasné stromy.


Kontakty

Milan Nusl
Bohutín 33, okres Příbram

Tel.: +420 733 797 998
E-mail: info@rizikove-kaceni-nusl.cz

Mapa - Příbram, Praha, Plzeň, Písek, Sedlčany