Rizikové kácení stromů Příbram

Telefon

Ošetřování stromů

Pod pojmem ošetřování stromů si můžete představit nejen odborný řez větví, ale i např. zajištění stromu lanovými systémy. Samozřejmostí před jakýmkoliv zásahem je odborná prohlídka a posouzení stavu stromu. Následně Vám doporučíme některé z možných ošetření.

Prořezávání stromů, prořezy, průklesty

Husté porosty dřevin (stromy, keře a nálety - plevelné divoké stromy) na Vašich pozemcích odborně upravíme prořezáváním a prosvětlováním. Prořezávání stromů provádíme řadou specifických prací jako je vyvětvení, prosvětlovací řez, odstranění nemocných větví a tzv. výmladných prutů. U keřů provádíme zmlazovací řezy, důkladné průklesty, udržovací a zdravotní řezy. Redukujeme citlivě staré a neperspektivní výhony keřů. Poté, co provedeme odborné prořezávání stromů se vzhled původně divokých pozemků a parků změní k nepoznání.

Prořezávání stromů, štěpkování, mulčování

Při prořezávání stromů vzniká množství odpadní dřevní hmoty tvořené ořezanými větvemi a kůrou. Tuto odpadní dřevní hmotu dále zpracováváme drcením ve speciálním stroji (tzv. štěpkování). Rozdrcené štěpky se buďto nasypou v tenké vrstvě mezi keře (tzv. mulčování), nebo se odvážejí pryč. Štěpky jsou i dobrým palivem.

Zdravotní řez

Představuje „klasický“ zásah v koruně stromu, který slouží k udržení přiměřeného zdravotního stavu stromu. V současnosti je tento řez nejvíce používaný. Doporučujeme jeho opakování po 3-5 letech, kdy interval mezi ošetřeními závisí na zdravotním stavu stromu. Tímto druhem řezu se odstraňují zejména větve napadené houbovými chorobami či škůdci, suché, odumírající, nevhodně rostoucí nebo mechanicky poškozené.

Bezpečnostní řez

Jde o nejjednodušší možné ošetření stromu. Tímto druhem řezu se odstraňují velké nebo nebezpečné větve, které hrozí pádem a následně mohou způsobit újmu na zdraví či majetku.

Redukční řez

Představuje výraznější zásah do koruny stromu. Provádí se v případech, kdy je nutné omezit růst stromu u budov nebo elektrickému vedení, popřípadě zajistit podchodovou a podjezdnou výšku. Tento druh řezu je vhodné provádět postupně a se zřetelem k zachování estetické hodnoty stromu.

Výchovný řez

Je druh ošetření, které pomáhá k správnému vývoji a růstu stromů. Strom po ošetření získá charakteristický tvar koruny stromu. Pomocí výchovného řezu lze také upravit i podchodovou či podjezdovou výšku. Ideálně je vhodné řez provádět u mladých stromů do 10 - 15 let od vysazení.

Bezpečnostní vazby

V koruně stromu slouží ke zlepšení statických poměrů stromu. Na strom se připevní lanové systémy, které tlumí při silném větru výkyvy hlavních větví, a tak chrání strom před rozlomením, vyvrácením nebo ztrátou stability.


Kontakty

Milan Nusl
Bohutín 33, okres Příbram

Tel.: +420 733 797 998
E-mail: info@rizikove-kaceni-nusl.cz

Mapa - Příbram, Praha, Plzeň, Písek, Sedlčany