Rizikové kácení stromů Příbram

Telefon

Rizikové kácení stromů

Rizikové kácení stromů je kácení stromu ve ztížených podmínkách nebo špatného zdraví stromu. Využíváme lanové techniky, jeřáby nebo vysokozdvižné plošiny. Jedná se zejména o stromy v blízkosti budov, stromy ve stráni, zasahující do vozovky či poblíž elektrického vedení.

Rizikové kácení stromů se provádí stromolezeckou technikou, kdy je možno strom snést na zem po částech pomocí lan a bez poničení terénu. Samozřejmou součástí je pojištění odpovědnosti za škody na zdraví či majetku do výše 4,5 mil. Kč. Provádíme kácení stromů i ve ztížených podmínkách. Tam, kde není možné strom pokácet najednou (například v husté zástavbě, v zahradách, nad elektrickým vedením, nad střechou), strom odstraňujeme postupným seřezáváním od koruny dolů. Odřezané větve spouštíme na laně. K dispozici máme jak vybavení, se kterým můžeme vyšplhat do libovolné výšky (žebříky, lana a další horolezecké vybavení), tak i vysokozdvižnou plošinu.

Kácíme i stromy přerostlé nebo napadené škůdci i všude tam, kde hrozí riziko zřícení stromu.

Doplňkové služby, které nabízíme ke kácení stromů:

  • likvidace nežádoucích porostů a náletových dřevin
  • odstraňování následků kalamit
  • prořezávání vzrostlých stromů
  • průklesty a zmlazovací řezy stromů
  • frézování pařezů a jejich odstraňování
  • odvoz bioodpadu

Kontakty

Milan Nusl
Bohutín 33, okres Příbram

Tel.: +420 733 797 998
E-mail: info@rizikove-kaceni-nusl.cz

Mapa - Příbram, Praha, Plzeň, Písek, Sedlčany